แหวนโปร่งเต๋าไป๋ (ครึ่งสลึง)

แหวนโปร่งเต๋าไป๋ (ครึ่งสลึง)