แหวนโปร่งหัวใจ (ครึ่งสลึง)

แหวนโปร่งหัวใจ (ครึ่งสลึง)