แหวนโปร่งลายมังกร (ครึ่งสลึง)

แหวนโปร่งลายมังกร (ครึ่งสลึง)