แหวนโปร่งรอบวงลายเส้น (ครึ่งสลึง)

แหวนโปร่งรอบวงลายเส้น (ครึ่งสลึง)