แหวนโปร่งจิกเพชรหน้าเหลี่ยม (ครึ่งสลึง)

แหวนโปร่งจิกเพชรหน้าเหลี่ยม (ครึ่งสลึง)