แหวนแฟนซีใบโคลฟเวอร์ลักกี้ (ครึ่งสลึง)

แหวนแฟนซีใบโคลฟเวอร์ลักกี้ (ครึ่งสลึง)