แหวนแฟนซีใบมะกอกดัดลาย (ครึ่งสลึง)

แหวนแฟนซีใบมะกอกดัดลาย (ครึ่งสลึง)