แหวนแฟนซีโลมา (ครึ่งสลึง)

แหวนแฟนซีโลมา (ครึ่งสลึง)