แหวนแฟนซีหัวนวม (ครึ่งสลึง)

แหวนแฟนซีหัวนวม (ครึ่งสลึง)