แหวนแฟนซีทรงวีขาลวด (ครึ่งสลึง)

แหวนแฟนซีทรงวีขาลวด (ครึ่งสลึง)