แหวนแฟนซีคอนโด (ครึ่งสลึง)

แหวนแฟนซีคอนโด (ครึ่งสลึง)