แหวนแฟนซีขาลวดหัวใจ 2 ดวง (ครึ่งสลึง)

แหวนแฟนซีขาลวดหัวใจ 2 ดวง (ครึ่งสลึง)