แหวนแฟนซีขาลวดหัวใจ (ครึ่งสลึง)

แหวนแฟนซีขาลวดหัวใจ (ครึ่งสลึง)