แหวนแฟนซีขาลวดลายไทยหน้ากว้าง (ครึ่งสลึง)

แหวนแฟนซีขาลวดลายไทยหน้ากว้าง (ครึ่งสลึง)