แหวนแฟนซีขาลวดลายดาว (ครึ่งสลึง)

แหวนแฟนซีขาลวดลายดาว (ครึ่งสลึง)