แหวนแฟนซีกิ๊ฟ เสริมตัวลอค (ครึ่งสลึง)

แหวนแฟนซีกิ๊ฟ เสริมตัวลอค (ครึ่งสลึง)