ทองคำแท่ง 96.50% น้ำหนัก 1 กรัม ลายเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย

ทองคำแท่ง 96.50% น้ำหนัก 1 กรัม ลายเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย

Category: Tag: