จี้เจ้าแม่กวนอิม ปางยืนบนดอกบัวปางประทานพร (ครึ่งสลึง)

จี้เจ้าแม่กวนอิม ปางยืนบนดอกบัวปางประทานพร (ครึ่งสลึง)