จี้สุนัขจับเหรียญ (ครึ่งสลึง)

จี้สุนัขจับเหรียญ (ครึ่งสลึง)