เราเชื่อว่าทองคำ คือมูลค่าที่ทุกคนคู่ควร 
ไม่เพียงคงความสวยงามไว้ได้ยาวนาน
มูลค่าที่คอยเติบโตและหล่อเลี้ยงผู้คนมารุ่นสู่รุ่น
ทองช่วยจึงอยากให้ทองคำที่เปรียบเสมือน
ตัวแทนความสำเร็จของคนไทย
ได้ประดับอยู่บนตัวคุณภายใต้คอนเซปต์

YOUR LOOK
YOUR PROUD
YOUR CONFIDENT

THONGCHUAY
FASHION JEWELRY
BY YOUR WAY

OUR VISION 

ตั้งมั่นเป็นองค์กรเพื่อพัฒนาเเละเชื่อมโยง

ระบบเศรษฐกิจใหม่ของทองคำ

ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

OUR MISSION

GOLD ICONIC

เรามุ่งมั่นในการสร้างโซลูชั่นที่โดดเด่นและแตกต่างของธุรกิจทองคำ

GOLD AVENUE

เรามุ่งมั่นในการเป็น

จุดศูนย์รวมของกลุ่มคนที่

สร้างสรรค์คุณค่าเพื่อธุรกิจทองคำ

GOLD COMMUNITY

เรามุ่งมั่นในการพัฒนา

ชุมชนแห่งสังคมทองคำ